Địa chỉ: Số 117/4H, đường Hồ Văn Long, Khu phố 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028 6660.7271; 028.3620.2036

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích