Thứ tư, 12/5/2021, 10:31
Lượt đọc: 406

Thời khóa biểu trong giai đoạn từ 10/5/2021 đến 23/5/2021

Lưu ý: - lớp 10, 11 học trực tuyến; - Lớp 12 học trực tiếp; Yêu cầu: giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, quy định 5 K để phòng dịch Covid-19; Những học sinh, giáo viên có triệu chứng ho, sốt, khó thở... hoặc có tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm Covid-19 hoặc có đi về từ vùng dịch... phải ngưng đến trường, liên hệ với Trung tâm y tế Quận Bình Tân để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch;

Cần chú ý phân biệt:

Thời khóa biểu trực tiếp - buổi sáng - của lớp 12;

Thời khóa biêu trực tiếp - buổi chiều - của lớp 12;

Thời khóa biểu trực tuyến - sáng, chiều - của lớp 10, 11, 12;

 

Học sinh các lớp từ 12A1 - 12A9: học trực tiếp tại trường các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh;

  học trực tuyến các môn còn lại;

 

Học sinh các lớp 12A10 - 12A14: học tực tiếp tại trường các môn: Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD;

  học trực tuyến các môn còn lại;

 

Học sinh các lớp 10, 11: học trực tuyến 100%

 

Tác giả: Đỗ Đình Đoàn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163