Thứ hai, 6/9/2021, 16:49
Lượt đọc: 116

Phân công lớp dạy - thời điểm từ 06/9/2021

Về thực hiện số tiết theo phân phối chương trình

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Giáo viên

Giáo viên

Phân công dạy lớp

TOÁN

Lê Viết Nhơn

TN1 XH1 C1

Nguyễn Thị Hồng Loan

TN6 XH5 C11

Huỳnh Thị Thu Giang

TN2 XH6 C5 C7

Huỳnh Thị Ngọc Loan

B6 B11 C3 C13

Trần Thị Hằng

XH3 B9 B12 TN7

Nguyễn Thị Thu Trang

B5 B7 B10 C9

Tạ Thị Thắm

B3 B8 C8

Đặng Hoàng Vương

B1 B2 C4 C10

Lê Đình Nghĩa

TN4 XH4 B4

Lưu Thuận Tuấn

TN5 XH2 C12

Lương Ngọc Nhật

TN3 C2 C14

GV Toán mới

 

VẬT LÝ

Vũ Thị Mỹ Duyên

B1 B4 B7 B8ng C3 C10

Vũ Thị Bạch Thúy

TN4 XH4 B3 B8 B9ng B12 TN2cn

Phạm Hiền Trang

XH1cn XH2cn XH5cn; XH3 C1 C4 TN7

Lư Nguyễn Phượng Vũ

TN2 XH1 XH3cn C5 C8 C11 TN7cn TN1cn

Trần Thái Hà Xuân

TN6 XH5 B2 B6 B9 B12ng TN3cn

Nguyễn Thị Nguyên

TN1 XH2 B10ng C2 C12 C14 TN4cn

Đoàn Minh Mẫn

TN3 XH4cn XH6cn B5 B10 B11 TN5cn

Hoàng Thị Hiền

TN5 XH6 B11ng C7 C9 C13 TN6cn

Nguyễn ngọc Long

công nghệ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

GV Lý mới

công nghệ: TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 XH1 B1; Lý: C10

HÓA HỌC

Hoàng Minh Hải

TN1 TN3 XH6 B8 B10

Phan Quốc Thông

C2 C7 C8 C9 C10

Nguyễn Thị Thu Hằng

TN4 XH4 B1 B3 TN7

Lý Thị Thảo

TN2 TN5 XH1 XH3 B2 B4

Nguyễn Ngọc Trung

TN6 XH2 XH5 C4 C11 C12 C13 khảo thí, SMAS, CSDL

Nguyễn Thị Thu Hường

B7 B9 B11 C5 C14

Nguyễn Thị Thùy Lai

B5 B6 B12 C1 C3

SINH HỌC

Nguyễn Phi Hổ

TN2 XH3 C3 C4 C9cn C10cn C14 TN7

Nguyễn Vũ Vân Anh

TN6 XH2 C1cn C2cn C5cn C11cn C8 C9 C12 C13

Nguyễn Thị Thanh Kim

TN3 XH1 XH5 C3cn C4cn C8cn C14cn C5 C7 C10 C11

Trương Thị Hòa

TN5 XH4 XH6 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Phạm Thi Thủy Chung

TN1 TN4 B9 B10 B11 B12 C7cn C12cn C13cn

Hồ Thanh Xuân

B1 B2 C1 C2

NGỮ VĂN

Lê Văn Bé

XH5 C4 C7 TN7

Nguyễn Thị Yến Hoa

TN5 XH3 XH6 B5

Lê Thị Tâm Hoài

TN1 XH1 B3

Phạm Thị Kim Loan

TN2 TN3 B6 B9

Phạm Thị Thu Thủy

TN4 XH2 C2 C5 C13

Phan Thị Thu Thảo

TN6 XH4 B4 B12

Doãn Thị Hồng

B8 B11 C9 C12

Đoàn Thị Thu Hoài

C1

Huỳnh Bảo Trâm

B2 B7 C10 C11 C14

Đặng Thị Thu Doan

B1 B10 C3 C8

 

 

 

TIẾNG ANH

Phan Thị Tường Linh

TN1 XH6 C1 TN7

Trần Thị Thắm

TN2 XH2 C4 C10

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

TN3 XH3 C2 C11

Trần Thị Xinh

TN5 XH5 C12 C13

Vũ Phương Thanh

B7 B10 C9 C14

Trần Thị Kim Ngân

TN6 XH4 B5 B12

Lê Thị Thúy An

B2 B4 B11 C7 C8

Dương Mộng Linh

TN4 XH1 B1 B8 B9

Đào Anh Sơn

B3 B6 C3 C5 trực GT

LỊCH SỬ

Nguyễn Thị Anh Đào

TN1 TN2 XH1 XH3 C5 C7 C8 C9 C10 C11 C14

Phan Văn Tuân

B3 B4 B5 B6

Nguyễn Thị Thơm

TN3 TN5 XH2 XH5 C1 C2 C3 C4 C12 C13

Trần Thị Hà

TN4 TN6 XH4 XH6 B1 B2 B7 B8 B9 B10 B11 B12 TN7

ĐỊA LÝ

Dương Lệ Mẫn

TN1 TN2 XH1 XH3 C4 C5 C8 C13 C14

Trần Thị Nhung

TN6 XH2 C1 C7 C11 C12 TN7

Nguyễn Ngọc Thanh

TN3 TN4 XH4 XH5 C2 C3 C9 C10 trực GT

Cô Huệ

TN5 XH6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Phụ trách học vụ

GDCD

Nguyễn Thị Hương

TN1 TN2 TN4 XH1 XH2 XH6 C1 C2 C3 C4 C5 C8 C10 C11 C13 C14

Nguyễn Thị Huyền

TN3 TN5 TN6 XH3 XH4 XH5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 TN7

Phạm Thị Kim Phụng

C7 C9 C12

TIN HỌC

Ngô Thị Hoài Trang

TN1 TN2 TN3 XH6 B2 B7 TN7 B7ng

Hồ Thị Lương

B6 C4 C5 C11 C12 C13 B6ng

Nguyễn Ngọc Diễm

B3 C2 C3 C7 C8 C9 C10 B3ng

Nguyễn Hoàng Hải Đăng

XH2 XH3 XH4 XH5 B1 B4 B8 B9 B4ng

Trần Nữ Tú Trinh

TN4 TN5 TN6 XH1 B5 B10 B11 B12 C14 B5ng

THỂ DỤC

Nguyễn Anh Quang

C1 C2 C3 C4 C5 C7

Lê Trung Hiếu

TN1 TN2 TN3 TN4 XH3 XH4 XH5 XH6 TN7

Phạm Đình Duy

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Trực GT

Nguyễn Đức Thuận

TN5 TN6 XH1 XH2 B9 B10 B11 B12 trực GT

Nguyễn Anh Thư

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 trực GT

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Hồ Tấn Đạt

TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 TN6 XH1 XH2 B1 B2 Nghề

Tô Đức Kiên

XH3 XH4 XH5 XH6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 TN7 phụ trách kho QP

Nguyễn Thị Tuyết

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5

TIN HỌC

Đỗ Đình Đoàn

C1

 

Tác giả: HT
Nguồn tin: THPT Bình Tân

163